Numer

skaner Motorola MC9190-G terminal radiowy numer seryjny program WMS - Motorola MC9190-G Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych. Skaner Motorola MC9190-G.

Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo danych - Bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. Bezpieczeństwo oprogramowania w narzędziowni.

Bezpieczeństwo Uwierzytelnianie hasła - Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie jest procesem stwierdzania autentyczności, czyli wiarygodności, weryfikacji tożsamości użytkownika. Użytkownicy mogą być uwierzytelniani na podstawie jednej lub kilku informacji. Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie.

Systemy reklamacyjne

Reklamacja przez internet
Program Studio Reklamacje.net udostępniać może wybranej grupie użytkowników zalogowanych (partnerów, dystrybutorów, markety) oraz dla użytkowników końcowych (konsumentów) formularz zgłoszenia reklamacji przez Internet. Ponadto moduł pozwala na weryfikację statusu reklamacji przez Internet – użytkownik wystarczy, że poda numer zgłoszenia reklamacji RMA, numer referencyjny, numer listu przewozowego lub numer seryjny urządzenia. Internetowy formularz zgłoszenia reklamacji. Istnieje możliwość wykorzystanie anonimowego (bez wymaganego logowania) formularza zgłoszenia reklamacji. Formularz składa się z kilku sekcji: Dane reklamującego: nazwisko i imię, kod i miejscowość, ulica, numer telefonu adres mailowy. Informacje o reklamowanym towarze: data powstania wady data zakupu numer dowodu zakupu kod artykułu nazwa artykułu numer seryjny opis problemu.

Zgłoszenie internetoweProgram Studio Reklamacje.net udostępniać może wybranej grupie użytkowników zalogowanych (partnerów, dystrybutorów, marketom) oraz użytkowników końcowych (konsumentów) formularz zgłoszenia reklamacji przez Internet. Ponadto moduł pozwala na weryfikację statusu reklamacji przez Internet – użytkownik wystarczy, że poda numer zgłoszenia reklamacji RMA, numer referencyjny, numer listu przewozowego lub numer seryjny urządzenia.