Zarządzanie raportami

Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi klasy Business Intelligence jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych i zarządzania raportami. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów raportowania. Reporting Services stanowi najwyższy poziom w hierachi serwera raportów pozwalają zarządzać dostępem do poszczególncyh opublikowanych raportów dla wybranych użytkowników programu.

Po zalogowaniu do programu Studio Raporty, użytkownik ma udostępniane MENU raporty zgodnie z definicją określoną przez administratora. Osoba odpowiedzialna za nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych raportów konfiguruje za pomocą prostych i standardowych mechnizmów układ menu dla danego użytkownika programu.

Administrator ma więc do dyspozycji opcje związane z definicją sekcji MENU oraz poszczególnych elementów wywłujących odpowiednie raporty.
Ponadto administrator systemu Studio Raporty.net ma do dyspozycji inne skorowidze za pomocą których wpływa na sposób działania programu (zarządzanie raportami):

zarządzanie raportami


ZARZĄDZANIE RAPORTAMI
 • ustawienia dla wszystkich użytkowników systemu; 
 • ustawienia dla wskazanego użytkownika; 
ZARZĄDZANIE ZESTAWIENIAMI
 • źródła danych 
 • definicje sekcji menu 
 • definicje pozycji zestawień 
ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
 • zarządzanie listą użytkowników - KTO może się logować do programu i jakie ma uprawnienia 
PARAMETRY I SKOROWIDZE
 • skorowidz definicji typów kolumn 
 • skorowidz sposobów wyrówniania informacji w kolumnie 
 • skorowidz kolorów tła komórki 
 • skorowidz sposobów filtrowania 
 • skorowidz funkcji agregujących dane
Techniki prezentacyjne raportów dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika, tak aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest często w postaci wykresów i obrazów.

Zarządzanie raportami przygotowanymi za pomocą narzędzi REPORT BUILDER, jest to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. W zależności od wersji serwera raportów (SQL 2008 czy 2008 R2) należy odpowiednio dobrać wersję programu Report Builder 2.0 lub 3.0.
zarządzanie raportami